nl-NLen-US
Language

Voordelen van environmental DNA

De methode environmental DNA heeft een groot aantal voordelen boven traditonele inventarisatie methodes. Hieronder worden er een aantal opgesomd:

  • Hogere detectiekans: environmental DNA is veel gevoeliger dan traditionele inventarisatiemethodes (zie hier  bijvoorbeeld voor de grote modderkruiper). Juist bij lage dichtheden zijn soorten  met traditionele methodes lastig of niet meer aan te tonen terwijl de soort met environmental DNA wel is aan te tonen. De grafiek hiernaast toont schematisch het verschil in detectiekans tussen traditionele methoden en environmental DNA. Er zijn al veel voorbeelden van studies waarbij soorten met environmental DNA zijn aangetoond op locaties waar ze met traditionele methoden niet werden aangetroffen of waar men zelfs dacht dat de soort verdwenen was. 
  • Kostenefficiënt: het verzamelen van de watermonsters kost veel minder tijd dan traditionele inventarisatie methodes. Environmental DNA monsters kunnen door één veldmedewerker verzameld worden terwijl bij traditionele methoden zoals electrovissen of zegenvissen minimaal twee veldmedewerkers nodig zijn. De kosten van environmental DNA (verzamelen + analyseren van een monster) zijn dan ook veelal lager dan die van traditionele inventarisatiemethoden.
  • Nauwkeuriger: omdat environmental DNA werkt met soortspecifieke primers of determinatie op basis van DNA sequenties is soortherkenning in het veld niet meer nodig. Determinatie fouten bij lastig herkenbare soorten en levensstadia behoren daarmee tot het verleden.
  • Geen verstoring: voor het aantonen van kwetsbare soorten is het niet langer nodig deze te vangen en daarmee te verstoren.
  • Geen risico op exoten en ziektes: doordat er bij environmental DNA gewerkt wordt met steriele materialen en het water niet wordt betreden is het onbedoeld introduceren van exoten of ziektes zoals Chytridiomycose uitgesloten.

Grafiek die het verschil laat zien tussen de detectiekans tussen traditionele methoden en environmental DNA bij een afnemende dichtheid van de doelsoort.

Bovenstaande grafiek toont schematisch de kans op detectie met traditionele methoden (groen) en environental DNA (oranje) bij een afnemende dichtheid van de doelsoort. Bij lagere dichtheden neemt de trefkans met traditionele methoden veel sneller af dan die met environmental DNA!

Back To Top