Grote modderkruiper
Minimaliseren

Publicaties

Nederland:

 • Herder, J.E., E. Bellemain, R. Witte, D. Bekker & M. La Haye, 2015. Noordse woelmuis inventariseren met eDNA. De Levende Natuur, jaargang 116 (2), pagina 67-69 (download PDF)
 • Herder, J.E., A. Valentini, E. Bellemain, T. Dejean, J.J.C.W. van Delft, P.F. Thomsen en P. Taberlet, 2014. Environmental DNA - toepassingsmogelijkheden voor het opsporen van (invasieve) soorten. Stichting RAVON, Nijmegen. Rapport 2013-104. (download PDF Nederlands) (download PDF English)
 • Herder, J.E., J. Kranenbarg, M. Beers, I. Bogerd en B. van der Wal, 2014. DNA heeft de toekomst – environmental DNA alternatief voor de KRW-visstandbemonstering? Visionair 34, pagina 8-11 (download PDF).
 • Kranenbarg, J., A. de Bruin, F. Spikmans, J.E. Herder, J. de Jong en B. Prudon, 2014. Nieuwe inventarisatiemethode helpt bij behoud (beschermde) grote modderkruiper. H2O-online, 21 oktober 2014 (download PDF).
 • Herder, J.E., J. van Delft, E. Bellemain and A. Valentini, 2013. Environmental DNA krachtig gereedschap voor het monitoren van fauna. De Levende Natuur, jaargang 114 (3), pagina 108-113 (download PDF)
 • Herder, J.E., D. Bekker, R. Koelman and E. Bellemain, 2013. Noordse woelmuis en waterspitsmuis beter in beeld - net eDNA op het goede spoor. Zoogdier 24-2, pagina 8-10. (download PDF)
 • Herder, J.E., J. Kranenbarg, A. de Bruin and A. Valentini, 2013. Op jacht naar DNA - Effectief zoeken naar grote modderkruipers.Visionair 28: 8-11. (download PDF)
 • Herder, J.E., T. Termaat & A. Valentini, 2013. Environmental DNA als inventarisatiemethode voor libellen. Vlinders, 2013, nr 2, pagina 22-25. (download PDF)
 • Herder, J.E, 2013. Environmental DNA zet de knoflookpad terug op de kaart. Schubben & Slijm nr 15, nieuwsbrief RAVON, pagina 15. (download PDF)
 • Herder, J.E., A. Valentini & J. Kranenbarg, 2012. Detectie van grote modderkruipers met behulp van environmental DNA. H2O, nr 3, pagina 25-27. (download PDF
 • Herder, J.E., A. Valentini. & J. Kranenbarg, 2012. Zoeken naar DNA-sporen. Environmental DNA als nieuwe bemonsteringsmethode voor vissen. Visionair, nr 23, pagina 4-7 (download PDF).
 • Herder, J.E., J. Van Delft & T. Dejean. Environmental-DNA - een nieuwe inventarisatiemethode. RAVON, nr 44, pagina 32-38 (download PDF). 
 • Herder, J.E, 2011. Pilot environmental DNA grote modderkruiper. Stichting RAVON. Rapport 2011-102.  

Internationaal:

 • Valentini, A., Taberlet, P., Miaud, C., Civade, R., Herder, J., Thomsen, P. F., Bellemain, E., Besnard, A., Coissac, E., Boyer, F., Gaboriaud, C., Jean, P., Poulet, N., Roset, N., Copp, G. H., Geniez, P., Pont, D., Argillier, C., Baudoin, J.-M., Peroux, T., Crivelli, A. J., Olivier, A., Acqueberge, M., Le Brun, M., Møller, P. R., Willerslev, E. and Dejean, T. (2016), Next-generation monitoring of aquatic biodiversity using environmental DNA metabarcoding. Mol Ecol, 25: 929–942. doi:10.1111/mec.13428. (download PDF)
 • Ficetola G., C. Miaud, F. Pompanon & P. Taberlet, 2008. Species detection using environmental DNA from water samples. Biol Letters nr. 4, pag. 423-425.  (download PDF)
 • Dejean T., A. Valentini, A. Duparc, S.Pellier-Cuit, F. Pompanon, P. Taberlet en C. Miaud, 2011. Persistence of environmental DNA in freshwater ecosystems. PLoS ONE 6(8): e23398. doi:10.1371/journal.pone.0023398 (download PDF).
 • Dejean T., A. Valentini, C. Miquel, P. Taberlet, E. Bellemain & C. Miaud, 2012. Improved detection of an alien invasive species through environmental DNA barcoding: the example of the American bullfrog Lithobates catesbeianus. Journal of Applied Ecology Volume 49, Issue 4, pag. 953-959. 
 • Valentini A., F. Pompanon & P. Taberlet, 2009. DNA barcoding for ecologists. Trends in Ecology and Evolution 24, 110-117.
 • Valentini A., C. Miquel & P. Taberlet, 2010. DNA Barcoding for Honey Biodiversity. Diversity 2, 610-617. (download PDF)

 

spacer
dummy