Grote modderkruiper
Minimaliseren

Onderzoek

De methode environmental DNA is nog nieuw en daarom valt er nog veel te onderzoeken. Hoe goed werkt de methode voor de verschillende soorten en lukt het de methode voor nieuwe soorten ontwikkelen? Is het mogelijk om dichtheden van soorten te bepalen aan de hand van de hoeveelheid eDNA in watermonsters? In hoeverre kan er met een enkel monster een hele soortgroep in kaart worden gebracht? Wat is de invloed van verschillende abiotische omstandigheden en de aanwezigheid van microorganismen op de afbraak van DNA? Wanneer, waar en hoe kun je het meest efficiënt bemonsteren?

Om deze en meer vragen te beantwoorden voert RAVON in samenwerking de Vlinderstichting, Zoogdiervereniging, FLORON en met de Franse onderzoekers van SPYGEN onderzoek uit. De expertise van SPYGEN op genetisch en methodologisch gebied wordt aangevuld door RAVON, de Vlinderstichting, Zoogdiervereniging en FLORON met gedegen kennis over de ecologie en verspreiding van soorten en de mogelijkheid tot het opzetten van grootschalige onderzoeken. Gezamenlijk staan wij garant voor een gedegen onderzoek met de hoogst mogelijk expertise. Voordat we eDNA onderzoek voor een soort of soortgroep aanbieden worden de methoden en trefkansen eerst grondig getest. Dit is cruciaal voor het interpreteren van de uitkomsten (zonder kennis over de trefkansen en onmogelijkheden van de methode kunnen nulwaarnemingen niet op waarde worden geschat). 

Heeft u zelf ideeën voor onderzoek of wilt u participeren of bijdragen aan lopende onderzoeken dan kunt u vrijblijvend contact op nemen met RAVON om te kijken naar de mogelijkheden.

spacer
Minimaliseren
Onderzoek
spacer
dummy