Grote modderkruiper
Minimaliseren

Soorten

Hieronder volgt een overzicht van soorten waarvoor er reeds succesvol primers zijn ontwikkeld en zijn getest. Voor deze soorten kan de environmental DNA methode dus reeds worden aangeboden in het veld.  De soortenlijst is opgedeeld in in Nederland voorkomende soorten en overige soorten.

Soorten die in Nederland voorkomen (Inheems + exoten):

 • Grote modderkruiper (Misgurnus fossilis)
 • Knoflookpad (Pelobates fuscus)
 • Kamsalamander (Triturus cristatus)
 • Italiaanse kamsalamander (Triturus carnifex) (exoot!)
 • Marmersalamander (Triturus marmoratus) (exoot!)
 • Amerikaanse brulkikker (Lithobates catesbeianus) (exoot!)
 • Gevlekte witsnuitlibel (Leucorrhinia pectoralis)
 • Humus-kieuwpootkreeft (Lepidurus apus)
 • Noordse woelmuis (Microtus oeconomus) (via keutels)
 • Kwabaal (Lota lota)
 • Otter (Lutra lutra)
 • Rode Amerikaanse rivierkreeft (Procambarus clarkii) (exoot!)
 • Groene glazenmaker (Aeshna viridis)
 • Bunzing (Mustela putorius)
 • Karper (Cyprinus carpio)
 • Zwemmersjeuk (Trichobilharzia)
 • Waterspitsmuis (Neomys fodiens) (lage detectiekans)

Overige soorten:

 • Zie hoofdstuk 8 van het review voor een overzicht tot halverwege 2014 (ontwikkelingen in het buitenland gaan hard dus een compleet overzicht is moeilijk te geven)
spacer
dummy